اگر شما فروشنده ای هستید که با شرکت های مختلف در ارتباط باشد یا شرکتی هستید که به افراد خدمات ارائه می کنید، در هر صورت گاهی مجبور خواهید شد که ارزشهای خود را از طریق تبلیغات نوشتاری، تلویزیونی، تماس های تلفنی و یا حضور در جلسات به اطلاع مشتری برسانید . موفقیت در توجیه مشتریان، موفقیت در تجارت است.

ممکن است شغلی که در حال حاضر دارید فروشندگی نباشد اما در هر صورت لازم است که توانایی و مهارت انجام بعضی کارها را در خود افزایش بدهید. امروزه برقراری ارتباط موثر با دیگران برای انجام کارها یا فروش محصولتان حال چه خود صاحب کسب وکاری باشید و یا کارمند شرکتی باشید لازم است توانایی خود را در فروش بیشتر محصولات افزایش دهید. همه ی ما در هر شغل یا نقشی باشیم در هر صورت کار فروش کالا و خدمات را انجام می دهیم.