قانون اول کارآفرین محتاط : تا زمانی که کسب و کارتان جدی و سود آور نشده شغل فعلی خودتون را رها نکنید


مهمترین استراتژی برای شروع کارآفرینی


تصمیم برای شروع کسب و کار تازه

انتخاب یک شغل پاره وقت در زمینه کاری که میخواهید وارد آن بشوید (ترجیحاً بازاریابی و یا فروش )

گذاشتن حداقل 5 ساعت در هفته برای مطالعه 

اگر تازه کار هستید با محصولی شروع کنید که همین الان فروش خوبی دارد