در نامه ی ۳۱ نهج البلاغه { نامه ی امام علی (ع) به فرزندش امام حسن(ع) } بسیار زیبا به تجسم خلاق و قانون جذب اشاره شده است که خواندنش فارغ از هر گونه گرایش مذهبی ستودنی است .

در این خطبه این گونه نوشته شده است :


بدان خدایی که گنج های آسمان و زمین در دست اوست به تو اجازه ی درخواست داده و برآورده کردن آن را به عهده گرفته است ، تو را دستور داده که از او بخواهی تا ببخشاید، درخواست رحمت کنی تا ببخشاید و خداوند میان تو و خودش کسی را نگذاشته است تا حجاب و فاصله پدید آورد. و از گنجینه های رحمت او چیزهایی را درخواست کن که جز او کسی نمی تواند ببخشاید، مانند :عمر بیشتر ،تندرستی بدن ،گشایش در روزی

سپس خداوند کلیدهای گنجینه های خود را در دست تو گذاشته است که به تو اجازه ی دعا کردن داد.

پس هرگاه خواستی می توانی با نیایش، درهای نعمت خدا را بگشایی تا باران رحمت الهی بر تو ببارد
هرگز از تاخیر (دیر شدن) برآورده شدن نیاز، نا امید مبا  زیرا بخشش الهی به اندازه ی نیت است

هرآنچه آرزویش را داری با جسارت و بی واسطه از خدا بخواه