۱- دیگران روی شما حساب می کنند
لازم به گفتن نیست اما کارآفرینی مسیری نیست که به تنهایی در آن قدم بگذارید.

۲- کسب و کارتان نیز روی شما حساب می کند
به عنوان یک کارآفرین، ایجاد و توسعه ی یک برند شخصی قابل احترام و جا افتاده می تواند مستقیماً موفقیت کسب و کار شما را تقویت کند.
۳- شور و اشتیاق مسری است
شنیدن داستان ممارست افراد در پیگیری مسیری که به آن علاقه داشته اند الهام بخش دیگران می شود.

۴- پول می تواند تفاوت زیادی ایجاد کند
موفقیت قطعاً جنبه ی مالی هم دارد. با این حال، این جنبه ی مالی چیزی فرا تر از درآمد بالا داشتن و پول های نجومی در آوردن است؛ موفقیت حقیقی یعنی از این پول برای کمک به دیگران استفاده کنید.


کاربران دیگر از موضوع زیر نیز بسیار استقبال کرده اند : 


لطفا اینجا کلیک کنید 
کانا تلگرام ایده های کسب و کار : 

http://telegram.me/mihanidea