1⃣ از دانشگاه انتظار زیادی نداشته باشید.


2⃣  حداقل یک شغل تابستانی (Summer Job) بگذارنید.


3⃣ حداقل ۵ کتاب کارآفرینی بخوانید.


4⃣ فعالیت های شتابدهنده ها را دنبال کنید.


5⃣ نقش آفرینان مهم اکوسیستم کارآفرینی خود را بشناسید.


6⃣ یک روز کامل را در شتابدهنده کسب و کار بگذارنید


7⃣ پنج استارتاپ را انتخاب کنید و فعالیت هایشان را زیر نظر بگیرید.


8⃣ به یک استارتاپ پیشنهاد کار نیمه وقت رایگان بدهید تا در کنارشان باشید.


9⃣  برای یک کمپانی بزرگ حداقل ۵ سال کار کنید.


🔟  نوآوری درون سازمانی  را در یک کمپانی انجام دهید.


مطالب مرتبط :