این طرح گوشی موبایل برای افراد نابینا داده شده است و شبیه به آی‌فون فعلی است با این تفاوت‌که به جای صفحه نمایشگر لمسی، فقط یک صفحه سفید دارد که نقاطی از آن برجسته می‌شود و به‌حروف بریل با کاربر ارتباط برقرار می‌کند.

اگر این تلفن به‌تولید انبوه‌برسد، کمک بزرگی به نابینایان خواهد کرد.