◀️ همیشه نباید برای مدیریت یک کسب و کار خودتان همه چیز را بدانید. بلکه می توانید از مهارت های دیگران استفاده کنید.


◀️ همیشه سعی کنید سطح استاندارد خود را خیلی بالاتر تعریف کنید و الگوهای خودتان را شرکت های بزرگ دنیا قرار دهید نه رقبای کوچک. جهانی فکر کنید


◀️ سعی کنید در کسب و کارتان همیشه چشم اندازهای 5 تا 10 ساله تعریف کنید. این چشم انداز ها به شما کمک می کند که همیشه با وجود تغییرات زیاد در محیط و تصمیم های متفاوت هدف را گم نکنید و در بین 2 گاردریل که به سمت هدف میرود قدم بردارید.


◀️ وقتی به چیزی ایمان داشته باشید کسانی که به حرف های شما گوش می دهند و پای سخن شما نشسته اند، این فرکانس را دریافت می کنند و آن ها نیز با شما همگام  و همدل خواهند شد.


◀️ اگر می خواهید موفق شوید باید شروع کنید... حتما این مرحله را انجام دهید. یک ضرب المثل ژاپنی می گوید تکان دادن تکه های کوچک سنگ در واقعیت بهتر از حرکت دادن یک کوه در رویا است. شما ممکن است سال ها ایده ای را در ذهن داشته باشید ولی هیچ گاه نتوانید آن را عملی کنید و این واقعا فاجعه است. 


◀️ نوآوری را در کسب و کار فراموش نکنید


◀️ انسان ها با هم تفاوتی ندارند. اینکه ما باهوش تریم و یا آن ها خنگ هستند این ها همه افسانه است. تفاوت انسان ها در سخت کوشی آن ها است. پس اگر می خواهید موفق باشید با استراحت و راحت طلبی امکان پذیر نیست. باید مرزها را شکست. اینکه منتظر باشیم که کی ساعت پایان کار می شود که کار خود را ترک کنیم نمی تواند منجر به موفقیت بزرگی شود. 


◀️ قدرت تیم را دست کم نگیرید. یک نفر در یک تیم قدرت 10 نفر را به شکل انفرادی دارد. افراد تیم هم افزایی عجیبی ایجاد می کنند


◀️ هر کسب وکاری در ابتدا چوب خوردی و هزینه دارد. باید وقت بگذارید. ممکن است سالها به سود دهی نرسید. ولی آینده روشن است. این در همه کسب و کارها وجود دارد. نگران نباشید.


مطالب مرتبط :