یکی از مواردی که شما دوست گرامی، می‌بایست در کسب‌وکار خود رعایت کنید و به آن توجه ویژه داشته باشید، این است که بخشی از فعالیت‌های خود را به لذت و تفریح اختصاص دهید.

مدیریت هزینه‌های لذت و تفریح موجب پیشرفت کسب و کار شما می‌شود و به شما انگیزه و انرژی مضاعفی در جهت پیشبرد اهداف و موفقیت در زندگی‌تان می‌دهد.

جهان هستی و طبیعت نیز، فرصت‌ها، منابع و نعمت‌های بسیار فراوانی را به منظور لذت و تفریح ما فراهم کرده است.

بنابراین، شما باید سهمی از درآمد خود را به عنوان بهای بهره بردن از این لذت و تفریح بپردازید. این کار تشویق شما به بهتر کارکردن است.

این کار در واقع پاداش به خودتان است.

شما باید برای زحمتی که می‌کشید و درآمدی که از کسب و کار خود بدست می‌آورید، به خودتان پاداش دهید، آفرین بگویید و طعم لذت وشیرینی کسب و کار خود را بچشید تا با علاقه و لذت بیشتر به کسب و کار خود بپردازید.

پس از همین امروز برای تعطیلات آخر هفته بعد برنامه ریزی کنید.

شادو تندرست باشید.