شمع سازی جزو هنرهای بسیار قدیمی بشریت است.

در واقع سابقه شغل پر درآمد  شمع سازی به روزهای اول کشف روشنایی می رسد.

اندکی چربی و یک رشته نخ یا الیاف جاذب روغن برای ساخت یک شمع کفایت می کند. اما با کشف برق و وفور انواع لامپ های روشنایی اکنون ، شمع سازان باید به فکر استفاده از این ابزار روشنایی قدیمی در شکل و مدل های جدید باشند. در حال حاضر شمع های فانتزی جزو پرمشتری ترین شمع های موجود در بازار هستند.

برای افرادی که به فکر کار در منزل هستند، شمع سازی یک  شغل  بدون دردسر و راحت است، زیرا اولا به مکان خاصی یا ابزار خاصی نیاز ندارد، دوما یک کار در منزل است و زمان این کار به خودتان بستگی دارد که چند ساعت در روز اختصاص دهید

سوما هنوز هم بازار شمع سازی عالیست، زیرا شمعهای فانتزی بسیار استفاده میشوند.