یکی از مسائل عمده بخش کشاورزی در کشور ما خرده مالکی و کوچک بودن واحد‌های تولیدی است. این امر سبب می‌شود تا نه تنها در بحث فروش مشکلاتی برای تولید‌کنندگان خرد در بخش کشاورزی مطرح باشد، بلکه در بخش تامین مواد اولیه تولید و نهاده‌ها نیز مشکلاتی برای این واحد‌های کوچک وجود داشته باشد و این عامل تا حد زیادی هزینه‌های تولید این واحد‌ها را افزایش می‌دهد.

راه‌اندازی یک وب‌سایت تخصصی خریدوفروش محصولات کشاورزی نمی‌تواند ایده‌ای ناب و تجاری باشد که هم بخشی از مشکلات طرف تقاضا را حل کند و هم مسائل بخش عرضه را مرتفع سازد البته بورس محصولات کشاورزی به‌عنوان یک بازار بزرگ مجازی در کشور وجود دارد اما مشکلات و ساز‌و‌کار‌های ورود به این بازار کار را دشوار جلوه می‌دهد.

آنچه مقصود ماست و در این بخش به آن تاکید داریم بازاری آنلاین برای خرده فروشی محصولات کشاورزی است که می‌تواند بسیار سود‌مندباشد.