از نظر علمی، جذب کردن چیزی بزرگ با دریافت کردن چیزی کوچک هیچ تفاوتی ندارد .

 عالم هستی بدون کمترین تلاشی تمامی کارها را انجام می‌دهد. 

چمن‌ها برای رشد به تلاشی نیاز ندارند بلکه این طرح عظیم و خارق‌العادهٔ عالم هستی است.

 همه چیز به این بستگی دارد که در ذهن ما چه می‌گذرد. 

تفکر ما به گونه‌ای است که برای کاری بزرگ زمانی زیاد و برای کاری کوچک زمان محدود در نظر می‌گیریم اینها قوانین ما هستند که بدین شکل تعریفشان می‌کنیم.

 زمان و اندازه هیچ مفهومی برای عالم هستی ندارد ، به دست آوردن یک دلار هیچ تفاوتی با کسب یک میلیون دلار ندارد. 

جریان واحدی در کار است.

از انجایی که ما یک میلیون دلار را زیاد و یک دلار را کم می‌دانید، یک میلیون دلار دیرتر و یک دلار بسیار زودتر به دست ما می‌رسد.