تکنیک پیش دستی برای فروش 


منتظر ‌تماس‌ مشتریان‌ نباشید


 دوستانى که کسب و کار دارین خودتون‌ پیشدستی کنید و با‌ مشتری‌ها تماس‌ بگیرید‌ و‌ هر‌ زمانی‌ که‌ فکر‌ می‌کنید مشتریان‌ ممکنه ‌سفارش‌ داشته‌ باشن‌ بهشون تلفن ‌کنید‌ و‌ سفارش‌ بگیرید.‌


حداقل‌ یک‌ روز ‌در‌ هفته‌ رو به‌ این‌ کار‌ اختصاص‌ بدید.


به صورت منظم و دوره‌ای این کار رو انجام بدین؛ ارتباط مداوم با مشتری یکی از راه‌های شناسایی نیازهای مشتریان می‌باشد.

از همین الان شروع کنید