تحقیقات نشان می دهد به طور تقریبی  از هر 30 نفری که وارد فضای کسب و کار میشوند فقط یک نفر میتواند به موفقیت واقعی دست یابد و بقیه مشغول صحبت درباره ی شانسی بودن موفقیت آن یک نفر هستند.

تا حالا واقعاً به این فکر کرده اید که چرا بعضی ها در شغل شان موفق هستند و به سرعت پیشرفت می کنند و برخی دیگر مدام در حال تغییر شغل و همیشه نگران درآمد خود هستند و تصور میکنند که کسی قدر آنها را نمی داند؟

یکی از دلایل مهم موفقیت این افراد مدیریت صحیح خودشان است بدین معنی که آنها به خوبی کارها و رفتارهای خودشان را مدیریت می کنند و مدام سعی میکنند که بهره وری شان را بالاتر ببرند و بیخودی انتظارات شان را از بقیه بالا نمی برند.


 برای بالا بردن بهره وری تان باید سه اصل زیر را بکار گیرید:


🔆 اول باید متعهد باشید، به همه آن چیزی که باید متعهد باشید، به حرفهایتان، به کارتان، به اصول کار، به ساعت کارکرد تان، به سازمانتان و... 


🔆 دوم باید مدیریت زمان را یاد بگیرید و مدت زمانی را که به کار مشغول هستید را به خوبی مدیریت کنید تا بتوانید خروجی های بیشتری از فعالیتهایتان بگیرید.


🔆سوم دانش خودتان را در حوزه کاریتان بالا ببرید و به داشته های قبلی خود اکتفا نکنید. 

سه اصل مدیریت زمان ، تعهد و افزایش دانش از اصول کلیدی موفقیت شغلی هستند که رموز اصلی پیشرفت را در خود دارند.مطالب مرتبط :